Rady a obchodní podmínky

Máte zájem o jiný produkt, který nemáme v katalogu? Neváhejte a napište si o něj! Rádi Vám jej nabídneme! Poptávkový formulář

Technické dotazy či dotazy k nákupu na čísle 603 295 429


Obchodní podmínky.

Tyto obchodní podmínky platí pro běh internetového poptávkového katalogu 4forest.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Agama a.s.. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Objednávka zboží

Na stránkách www.4forest.cz je kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační a je vždy potvrzena na základě poptávky.

Zaslání poptávky je možné prostřednictvím elektronického katalogu www.4forest.cz (dále jen "katalog"), emailem, nebo telefonicky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku prostřednictvím webového formuláře odešle. Tato odeslaná objednávka zboží je brána jako závazná poptávka, která je potvrzena telefonicky, nebo emailem dodavatelem.

Před odesláním objednávky má kupující povinnost si ověřit cenu zboží včetně souvisejících poplatků a dopravného.

V případě že kupující poptává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.

Případný prodej je realizován velkoobchodně a vztahuje se k němu platná legislativa.

Zrušení objednávky

Poptávající má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím potvrzením prodávajícím. Po potvrzení lze zrušit objednávku jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Pokud kupující zruší potvrzenou objednávku je povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou tímto jednáním (prokazatelné náklady jako např. doprava k zákazníkovi).

Zrušení objednávky ze strany kupujícího je možné emailem na adrese 4forest@agama-as.cz.cz nebo telefonicky na infolince 572 541 701. Vždy je nutné uvést jméno a telefonní číslo rušené objednávky.

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu. V případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele popřípadě se zboží již nevyrábí či nedodává prodávající bude kontaktovat kupujícího s upřesněním situace. Pokud poptávající zaplatil již část nebo celou kupní cenu bude mu tato vrácena převodem na jeho účet.

Toto není internetový obchod, ale online katalog na zasílání poptávky, tudíž není možné vrátit po jeho převzetí do 14 dnů. Slouží pouze pro snazší orientaci zákazníků v cenových hladinách a navázání kontaktu se zákazníkem.

Informace o zboží

Cizojazyčné a odborné texty u produktů v katalogu slouží firmě Agama a.s. pouze pro velkoobchodní prodej. Pro koncové zákazníky není tento popis určen. Pokud se koncový zákazník rozhodne na základě takovýchto informací zakoupit produkt, dělá tak v rozporu s obchodními podmínkami prodejce a na svou odpovědnost.

Obrázky na www.4forest.cz jsou ilustrační a mají pouze informativní charakter. Není možné se na základě ilustračního obrázku domáhat rozdílné technické specifikace nabízeného zboží.

V případě, že si zákazník není jist technickou specifikací produktu, nebo mu z popisu produktu či obrázku plynou nejasnosti, ověří si toto zákazník před nákupem dotazovým formulářem u konkrétního produktu, emailem či telefonicky.

Ceny a cenové kategorie

Ceny uvedené v katalogu jsou vždy aktuální a platné. U produktu je uváděna cena bez DPH i s DPH.

Záruční podmínky

Provozujeme velkoobchodní prodej. Záruka na zboží je 1 rok a je specifikovaná pro každé zboží zvlášť v dodávaném návodu k obsluze a záručních podmínkách.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2010 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Veškeré dotazy týkající se obchodních podmínek směrujte na 4forest@agama-as.cz

Navijáky & Drapáky

Kontakt

tel.: +420 572 541 701

fax: +420 572 541 702

e-mail: 4forest@agama-as.cz

© copyright 2010 AGAMA, a. s., Developed and designed by: Duo Interactive | Think Smart, s. r. o.